Personal

För att få nöjda kunder behöver vi nöjda, motiverade och engagerade medarbetare. Personalen är vårt absolut viktigaste resurs! Våra medarbetare bär ett stort ansvar för att vi ska uppfattas som ett bra företag. Det är vårt uppdrag som arbetsgivare att se till att våra anställda får bästa möjliga förutsättningar för att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt.

Detta uppnår vi på följande sätt:

 • Noggrann analys av uppdraget så att personalen får rätt förutsättningar att utföra sitt arbete
 • Kontinuerliga utbildningar inom förvaltning, städteknik, ergonomi, metoder, kvalite och miljö
 • Vi håller oss ajour med utvecklingen inom städ och förser vår personal med den modernaste och mest ergonomiska utrustningen med hänsyn till miljön
 • Support och stöd från arbetsgivaren; kontinuerliga avstämningar arbetsplatsmöte/medarbetar samtal m.m.
 • Vår personal är kompetenta, har många års erfarenhet, bär Mälarkronan uniform och jobbar utifrån en tydlig checklista och miljöpolicy.


Vi har väldigt låg personalomsättning eftersom vi satsar på att rekrytera rätt personer och ställer krav på våra medarbetare:

 • Serviceinriktade och lyhörda för kunden
 • Ansvarsfulla och punktliga
 • Ärliga och veta vad integritet är
 • Kvalitetsmedvetna
 • Gå med i sekretessavtal vilket innebär tystnadsplikt
 • Uppvisa en ren utdrag ur Belastningsregistret
 • Städa med glädje

Våra anställda ställer också krav på oss:

 • Målmedvetna
 • Informativa och organiserade
 • Genomföra kompetensutveckling
 • Tillhandhålla sina anställda med arbetskläder, arbetsredskap m.m.
 • Försäkra sina anställda
 • Vara en bra arbetsgivare

Vi har patrullbilar som backar upp vid t.ex. sjukdomar samt händelser som inte ingår i den normala städningen hos våra kunder m.m.