Säkerhet

Vi på Mälarkronan AB tar säkerhet  på stort alvar, både våra kunders och vår personals. Med strikta rutiner  runt nyckel- och kodhantering, samt välutbildat personal, ser vi till att våra kunder kan känna sig trygga och bekväma med att ge oss förtroendet att städa i lokalerna. Genom regelbundna riskbedömningar för vår personal försöker vi minimera den risk de utsätts för i form av skador eller hotfulla situationer. Det leder ofta till at man exempelvis: jobbar i par om två, är utrustade med larm och mobiltelefon, eller  får säkerhetsutbildning hos kunden. All vår personal är försäkrade av oss när de är ute och jobbar hos er.

Vi tillämpar och garanterar  full sekretess mot kunder.

Alla våra anställda jobbar under sekretessavtal vilket innebär tystnadsplikt och har som krav för anställning en ren utdrag ur belastningsregistret - det känns tryggt både för er och för oss.