Byggstädning

Har du byggt nytt, byggt om eller byggt till?

Byggstädningen kan vara väldigt varierande från fall till fall beroende av uppdrag givetvis. Vi erbjuder en rad olika städtjänster när det kommer till byggstäd och kan utforma ett väldigt brett städprogram för olika uppdragsgivare och fall. I byggstädningen sker både grov- och finstädning för att säkerhetsställa sådan renhet att en hyresgäst skall kunna ställa in saker i skåp m.m. utan behov av ytterligare städning.

Mälarkronan AB har stort erfarenhet av byggstädning och kan erbjuda en rad tjänster som skräddarsys efter uppdrag givarens behov.

Byggstädningens syfte för golven

Rätt utförd byggstädning är ett viktigt moment som påverkar golvets funktion, ekonomi och livslängd. Under byggarbete och golvläggning uppstår ofrånkomliga sån, smuts, doft och spill som kan skada det nya golvets yta. Även om golven varit täckt under byggtiden ska byggstädning utförs eftersom stoft av t.ex cement och gips kan lätt tränga in även under väl utförd täckning.