Skolstädning

Renhet i skolans lokaler är en självklarhet och det är viktigt att barn och elever trivs i den miljö de vistas. Det ställs stora krav på en bra hygien i skolans lokaler och bara en ordentligt utfört städning förhindrar både spridning av sjukdomar och allergier som i många fall kan orsaka frånvaro både för elever och personal.

Mälarkronan AB hjälper er att vistas i en ren och fräsch skolmiljö som ger ökat trivsel för elever och personal. Vi har professionell personal som utför skolstädning med känsla för miljö, kvalité och service och vi har en flexibel och heltäckande städservice som kan skräddarsys för att tillgodose behoven i din skola. Vi jobbar även med ångrengöring av toaletter och duschutrymmen för att döda bakterier som annars lätt går in i fogar och runt sanitära enheter.

Vi kan utföra skolstädning alla dagar i veckan dagtid eller kvällstid och garanterar att skolstädningen kommer att genomföras enligt högsta standard. Vi är vana vid höga krav på säkerhet och  alla våra anställda visar upp utdrag från brottsregistret.

Välkomna att kontakta oss för offert och konsultation angående Skolstädning.